Huisman Algemene voorwaarden

Een goed ontworpen en onderhouden tuin zorgt voor een aangename leefomgeving en vergroot het woon plezier.

Huismanbestrating algemene voorwaarden

 • Materiaal kosten dienen vooraf betaald te worden. Arbeidskosten worden na oplevering in rekening gebracht.
 • De factuur dient per direct over worden te gemaakt op de dag van ontvangst van de factuur op rek.nr. NL97 ABNA 0561 5302 62 onder vermelding van factuur nummer.
 • Tot op het moment van volledige betaling blijven de geleverde zaken eigendom van Huisman bestrating & tuinaanleg.
 • Alle facturen en offertes zijn inclusief 21% btw.
 • Liever geen contante betaling.
 • Eventuele foto’s van uw tuin kunnen worden gebruikt voor op de site. In dien u dat niet wil kunt u dat aangeven.
 • Bezorgkosten 50 euro tenzij anders besproken.
 • Wederpartij dient er voor te zorgen dat vergunningen,ontheffingen en soort gelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om een overeenkomst uit te kunnen voeren tijdig zijn verkregen.
 • Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment van verrichtingen van het meerwerk.
 • Een werk word pas opgeleverd beschouwd indien hetzij Huisman bestrating & tuinaanleg, schriftelijk of mondeling kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel heeft aanvaard,aan wederpartij heeft meegedeeld dat het werk voltooid is.
 • Voor witte uitslag ofwel kalkuitbloei,welke kan voorkomen bij betonproducten,aanvaard ik geen aansprakelijkheid. Het word veroorzaakt door een chemische reactie tussen cement en water en verdwijnt na verloop van tijd.
 • Prijzen onder voorbehoud
 • Stenen die over zijn kunnen niet geretourneerd worden.

CONTACT


Copyright © 2019 Huisman


info@huismanbestrating.nl
TEL 06-53760147

WhatsApp chat